Du kommuniserer – Proofpoint Beskytter!

Prisbelønnet system med markedets bredeste og mest omfattende funksjoner for den beste beskyttelse og administrerbarhet, som går langt forbi andre lignende tjenester.
Alltid ren og tilgjengelig e-post, uavhengig av nedetid på lokal e-postserver. I tillegg finnes DLP, nødwebmail, kryptering av e-post, samt overføring av svært store filer på e-post mm. I tillegg finnes sanntids klikk-beskyttelse av linker som effektivt stopper målrettede nettfiskeangrep; URL-Defense.

Proofpoint_essentials_logo

Proofpoint e-postsikkerhetstjeneste gir alle typer virksomheter full e-postsikkerhet. Virksomheter får den mest avanserte beskyttelsen mot datatap, virus, skadelig programmer, nettfiske og spam– alt uten problemer med og kostnadene med å håndtere ytterligere maskin- og programvare. Proofpoint leverer verdens beste e-post sikkerhets gateway software ifølge analyseselskapet Gartner Group.

Prisbelønnet system for antispam, antivirus, e-postsikkerhet  og foretniningskontinuitet for virksomheter i alle størrelser. Instant replay og Emerggency Inbox for brukerne er unike funksjoner.


Emergency Inbox (nødmail)

Løsningen gir alle ansatte webmail i tilfelle e-postserver er nede. Dermed kan ansatte jobbe tilnærmet normalt i tilfelle interne e-post problemer i virksomheten. For at brukerne skal slippe for mange login ID bør denne funksjonen ligge lett tilgjengelig i brukerens online karantenestasjon.
E-post RePlay
Med igjensending av tapte e-post kan brukeren selv sende tapte e-post til seg på nytt.  Denne funksjonen ligger i brukernes online karantene der bruker vil se siste tids e-post. Brukerne går enkelt i sin karantenestasjon og velger e-post som ønskes sendt på nytt. Denne funksjonen vil også kunne benyttes på selskapsbasis noe som gir ekstra beskyttelse mot tapte e-post ved krasj på e-postserver. Her kan alle e-post til hele virksomheten sendes på ny fra f.eks siste døgn.
E-mail spooling og failover
Er e-post server nede eller av en eller annen grunn utilgjengelig vil e-post kunne lagres midlertidig i e-postsikkerhetstjenesten. Når e-post server igjen er operativ vil tjenesten umiddelbart sende oppmagasinert e-poster.
Kryptering av e-post klient til klient 
I dag tilbyr mange produsenter kryptering mellom mailserverne (TLS), men svært få kan tilby kryptering mellom klienter som en del av e-postsikkerhetsservicen. Med denne setter brukeren bare [kryptere] i emne feltet, eller man setter en sentral regel som skal trigge e-post kryptering. F.eks kan en sentral regel settes for å kryptere alle e-post med Norsk personnummer. Mottaker får normalt en e-post med melding om at han har en kryptert melding som kan leses online/lastes etter pålogging.
Overføring av svært store filer på e-post (Står på roadmap)
Denne funksjonen gir brukerne mulighet for å sende svært store filer på e-post. Brukeren får normalt en ekstra knapp i Outlook, som benyttes for å sende store filer. Mottaker får en e-post med en sikker weblink for å kunne laste ned filene (https). Dermed går sendingen utenom e-postservere og deres størrelsesbegrensning, på normalt 10-20 Mb.
Data Loss Prevention (DLP) 
Med denne funksjonen kan man sette regler på hvilken informasjon som skal kunne sendes ut fra virksomheten. Det kan være stikkord, filtyper, filnavn, kredittkort info mm. Med denne sikrer virksomheten seg mot at interne og sensitive data kommer på avveie. Man kan også sette automatiserte regler der elementer ikke bare stoppes, men velge å kryptere innholdet. F.eks persondata som f.eks lønnslipper krypteres automatisk. Dette er også offentlige krav i flere tilfeller.
URL-Defense
Med URL-Defense hindrer Proofpoint brukeren til å klikke på linker med farlig innhold. Proofpoint baker inn den opprinnelige linken med sin egen datasenter link for analyse hva bruker klikker på. Er det nedlastinger eller farlig innhold blokkeres brukeren og han får opp en blokkeringsside. Ingen har maken.
Epost arkivering
Epost arkivering gir virksomheten et eksternt e-postarkiv i inntil 10 år både på inngående og utgående e-post. Et slikt arkiv vil kunne fremskaffe tapte e-post på sekunder. Et viktig element er at brukere ikke skal kunne ha tilgang/slette e-post. Og arkivet må også kunne arkivere både e-post og vedlegg.Proofpoint-karantenemail

Skriv ditt telefonnummer her:

Vi ringer deg så fort som mulig!

×