Serviceavtaler

Serviceavtale

Serviceavtale innebærer oppmøte hos kunde med fast intervall, eller fjernstyrt tilstandsanalysering avhengig av omfanget på avtalen. Omfanget av avtalen bestemmes sammen med kunden og utformes etter kundens ønske og behov. På en serviceavtale utføres rutinemessig tilstandsanalyse av server, backup, diskplass, oppgraderinger, antivirus, databaser og lignende basert på hvordan programmer og behov kunden har. Resterende tid vil bli brukt etter kunden sitt ønske. Konsultasjon og oppdrag utover serviceavtalens tidsomfang vil bli fakturert til en forhåndsavtalt timespris.


Responsavtale

En responsavtale fra Power IT innebærer helt enkelt en garantert maksimumtid før en konsulent påbegynner saken. I første hånd vil vi prøve å hjelpe deg via telefon og fjernstyring via internet. Om dette ikke er mulig kommer en konsulent til deg. Responsavtalen spesialutformes etter bedriftens ønsker og behov.